Acaba Benim Çocuğumu Hangi Okul Kazanacak?

Bütün dünyada eğitim, özellikle son yıllarda büyük sorun; ülkemizde ise bir ileri bir geri gidiyor. Çevremize baktığımızda, ebeveynler çocuklarına iyi bir eğitim yaptırmak için giderek artan bir efor harcıyorlar. Bu iyi niyetli çabalar, birçok yanlışı da beraberinde getiriyor. Aslında ne değişiyor? Başarılı olma kriterleri nelerdir?

Ebeveynlerin iyi niyetli yaklaşımları, geçmişte hafızamıza kazınan ve bazen yanlış da olabilen davranışları takip ediyor. Eski başarılı örnekler, yanlış bağlantılarla yanlış yerlerde aranıyor. Sonuçta her zaman olduğu gibi, olan çocuğa oluyor. Eğitimde yanlışlar devam ediyor.

Çocuğum iyi okulda okusun diye gayretler gösteriliyor, büyük masraflar yapılıyor. Bu arada çocuk boş ve değersiz sayılıp, sanki her şey okul sayesinde olacakmış gibi, adı iyiye çıkan okullara kıyasıya yarış başlıyor. Çocuk için, o okulu kazandığında hayatı değişecek gibi düşünülüyor. Acaba benim çocuğum hangi okulu kazanacak? Bu arada çocuğun bireysel farklı özellikleri hiç akla getirilmiyor, bir bakıma hakarete uğruyor.

Oysaki, o okulları bugünkü haline getiren unsurlardan biri de, mezunlarından bazılarının başarılarıdır. Ama o mezunlar, okulları meşhur olana kadar hiçbir SBS, OKS, TEOG vesaire gibi sınavlarla kazanmadılar. Kazandıysa da çok büyük yarışlar sonucu değildi. O mezunların başarıları o okulları meşhur etmedi mi? Yani okul mu kazandı, yoksa o mezunlar mı?

Burada her ikisinin de doğruluk payı olmakla birlikte, bence daha çok okul kazandı. Ama bizim toplumumuzda bu kazanç tek yanlı görüldü ve çocuk kazandı diye düşünüldü. Belki de o mezun, o meşhur okulda okuduğu için olması gerektiği kadar başarılı da olamadı. Çünkü bazen okulun isminin büyüklüğü, kişiyi baskılayıcı unsur da olabilirdi.

Çocuklarımızın başarılı olmaları için varımızla yoğumuzla çalışıyoruz, çoğu zaman onların bireysel özelliklerine yeterince özen göstermiyoruz. Sonrada merak ediyoruz, “ Benim çocuğum hangi okulu kazanacak?” diye. Oysaki “Hangi okul benim çocuğumu kazanacak?” diye merak etmemiz daha doğru değil mi? Neden onların bireysel farklılıklarına yeterince özen göstermiyoruz?

Tabii ki; okul da, öğrenci de önemli ve başarıda birbirine karşılıklı katkıları olmakta. Günümüzde ise; ağırlıklı olarak kişiler okudukları okulları ile gurur duymaktalar. Bir de okulların gurur duyduğu kişiler var toplumda. Siz, çocuğunuzun hangisinden olmasını istersiniz?

Prof. Dr. Erol EGELİ
Kulak Burun Boğaz – Baş Boyun Cerrahı