Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Kulaklarımız Neden Çınlar?

Bazen hastalar kulaklarında zil çalması, vızıltı, tıslama, sinek vızıltısı, cırcır böceği sesi ya da gürültü, uğultu gibi tanımladıkları ses duyduklarından şikayet ederler. Genel toplumun %17’si hayatlarında en az bir kez, tıpta tinnitus adını verdiğimiz kulak çınlaması yaşamıştır; fakat bu kişilerin hepsi kulak çınlaması ile doktora gitmezler.

Kulak Çınlamasının Nedenleri

Çocuklar dahil olmak üzere her yaşta insanda kulak çınlaması olabilir; fakat yaşla birlikte sıklık gittikçe artar. En fazla 40-80 yaş arası görülür. Bazen kulak çınlaması psikolojik sorunlara yol açacak kadar şiddetli ve kronik seyredebilir. Kişinin kendisinin ve ailesinin yaşam kalitesini ciddi ölçüde bozacak derecelere varabilir. Kulak çınlaması ile birlikte işitme kaybı da görülebilir. Yüksek sese veya gürültüye maruz kalmak da kulak çınlamasının sıklığını artırabilir.

Kulak çınlamasının o kadar çok nedenleri olabilir ki; bazen tespiti çok zorlaşır. Dış kulak yolundaki kirler, orta kulak iltihapları, orta kulaktaki kemikçiklerde kopukluk, hareketsizlik, sertleşmeler, Meniere hastalığı, çok sık görülen yaşlılığa bağlı işitme kayıpları, işitme sinirine yakın seyreden tümörler, hamilelik, menapoz, tiroid fonksiyon bozuklukları gibi hormonal nedenler, bazı ilaçların kullanılması, çene eklem bozuklukları, damarsal anomaliler kulak çınlaması nedenlerinden bazılarıdır.

Tanı ve Tedavi

Kulak çınlamasını tanımlayacak veya ölçecek bir metot yoktur. Dolayısı ile hastadan alınan bilgiler doğrultusunda detaylı muayene hastalığın teşhisinde önem kazanır. Hastalarda ciddi sıkıntılar yaratabilir. Psikolojik sorun haline gelebilir, kendisinin ve ailesinin yaşam kalitesini bozabilir. Sinirlilik, anksiyete, depresyon, uyku ve konsantrasyon bozuklukları, sosyal yaşam ve ilişkilerde bozukluk yaratabilir. Bu yüzden hastalığın kronikleşip psikolojik sorunlar yaratmadan tedavisi önem kazanır.

Yapılan muayenede kulakta kir varsa temizlenmesi, orta kulak iltihabı, orta kulak kemikçiklerinde bozukluk varsa tedavisi ya da operasyon ile düzeltilmesi çınlamayı ortadan kaldıracak; birlikte var olan işitme kaybını da düzeltecektir. Sorun metabolik veya hormonal bir nedene bağlıysa yine buna yönelik tedavi problemi düzeltecektir.

İşitme sinirini ilgilendiren bir tümöre bağlı ise tümörün çıkarılması çınlamayı düzeltecektir; ama durum her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Özellikle nedeni tespit edilemeyen veya işitme sinirinin yaşlanmasıyla birlikte olan çınlamalarda tedavi zor olabilir. Bir takım ilaçlar yanında psikolojik destek ve olayın neden kaynaklandığının hastaya detaylı izahı tedaviyi kolaylaştırabilir.

Sonuç olarak kulak çınlaması, psikolojik sorunlara yol açmadan nedeni erken teşhis edilirse tedavisi kolay bir şikayettir.

Prof. Dr. Erol Egeli
Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahı